Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie na podstawie §22 w zw. z §18 Statutu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 roku o godz 18:00 pod adresem: Kemping Chałupy 3, ul. Starowiejska 36, 84-120 Władysławowo .

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie quorum w zakresie możliwości podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021
6. Podjęcie uchwał kwitujących działalność osób pełniących funkcje w organach PZKite za rok 2021
7. Przyjęcie rezygnacji Jędrzeja Jerzmanowskiego z funkcji członka Komisji Rewizyjnej
8. Wybór nowego członka Komisji Rewizyjnej
9. Wolne wnioski

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.