Kursy unifikacyjne dla instruktorów

Kursy instruktorskie unifikacyjne dla Instruktorów PZKite:

 1. Instruktorzy PZKite (w tym POIK unifikowani w 2017 roku), którym wygasa licencja po 2017 roku  będą mogli odnowić licencję na kolejne 3 lata biorąc udział w MPI 2017 lub w kursie unifikacyjnym który odbędzie się 23.04.2018.
 • Kurs unifikacyjny trwa 2 dni
 • Ilość osób na kursie to 6 do 12 osób.
 • Kurs zakończony jest egzaminem teoretycznym i praktycznym.
 • Po zaliczonym kursie instruktor otrzymuje unifikacje uprawnień instruktorskich na 3 kolejne lata zgodnie ze stopniem licencji PZKite, którą posiadał.

Certyfikacja Instruktorów POIK w PZKite:

 1. Instruktorzy posiadający uprawnienia instruktorskie POIK otrzymane w latach 2011-2016, celem otrzymania uprawnień PZKite oraz wszelkich przywilejów z tym związanych powinni złożyć wniosek o bezpłatny test uzupełniający.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA:
 • Należy zarejestrować się na stronie PZKite
 • Złożyć wniosek o bezpłatny test uzupełniający oraz załączyć nr legitymacji POIK
 • Kandydat otrzymuje dostęp do materiałów dydaktycznych w postaci podręcznika instruktora PZKite, jako podstawę przygotowania do testu uzupełniającego.
 • Test odbywa się przy pomocy skryptu online zamieszczonego na stronie internetowej PZKite.
 • Termin zaliczenia testu wygasa 30.06.2017
 • W wyniku zaliczonego testu instruktor otrzymuje licencję PZKite  wraz z wszelkimi uprawnieniami ważną do końca 2017 roku.
 • Licencje pierwszego i drugiego stopnia będą przyznawane stosownie do posiadanych kwalifikacji ( odpowiednio POIK LEVEL 1 i 2)

Uwaga – wniosek i rejestracja on-line dostępne będą od 25.04.2017 na stronie PZKite w zakładce, szkoły z licencjami

http://pzkite.org/rejestracja-instruktora/


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 • Termin unifikacji za pośrednictwem skryptu online upływa 15.06.2017.
 • Instruktorzy POIK, którzy nie zaliczą testu w ww. terminie otrzymają dostęp do testu i unifikacji po odbyciu 2 dniowego szkolenia podczas kursu instruktorskiego PZKite. Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 200zł.
 • Instruktorzy PZKite (w tym POIK unifikowanie w 2017 roku), którym wygasa licencja po 2017 roku będą mogli odnowić licencję na kolejne 3 lata biorąc udział w MPI 2017 lub w kursie unifikacyjnym który odbędzie się 23.04.2018.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy: szkolenia@pzkite.pl