Kursy Pomocnika Instruktora

Kurs pomocnika instruktora, został opracowany z myślą  o ambitnych młodych ludziach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca. Jest to pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, zapoznania się z pracą Instruktora kitesurfingu oraz doskonały sposób na zdobycie pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).

„5” – korzyści wynikających z tytułu otrzymania licencji
„Pomocnika Instruktora PZKite”

 1. Asystent otrzymuje podstawowy pakiet ubezpieczeń taki jak instruktor PZkite
 2. Otrzymuje uprawnienie do przystąpienia na kurs instruktorski
 3. Możliwość zarobkowania na wakacjach w wybranej szkole kitesurfingu
 4. Pakiet instruktorski AZTORINA
 5. Możliwość odpracowania poniesionych kosztów kursu w wybranej szkole

WYMAGANIA NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite:
 • Umiejętności na poziomie trzeciego stopnia PZKite
 • Skończone 16 lat ( dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców)
 • Zaliczyć egzamin oraz praktykę – min. 40 godz.
PROGRAM KURSU POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite ZAWIERA:
 • 6 godzin teorii rozłożone na dwa/trzy dni.
 • Min. 20 godzin bezpłatnej praktyki w szkole pod okiem instruktora PZKite poziom 2.
 • Zalecamy odbycie praktyki na motorówce, podczas asekuracji trwających zajęć (10 godzin).
 • Zatwierdzenie praktyki przez instruktora minimum Poziom 1 oraz drugiego instruktora PZKite minimum poziom 2.
EGZAMIN KOŃCOWY NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite:
 • Egzamin teoretyczny
 • Egzamin praktyczny – pływanie “ostro” na wiatr, skok prosty na obu halsach.
KOSZT KURSU WYNOSI 450,- PLN i ZAWIERA:
 • Karta kiteboardera z ubezpieczeniem standard.
 • Opłatę członkowską PZKite
 • Opłatę za kurs.
STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA UPRAWNIA DO:
 • Przygotowania sprzętu do zajęć.
 • Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych uprawnień.
 • Zarządzania organizacją sprzętu i jego utrzymaniem.
 • Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora posiadającego poziom 1,2 PZKite
 • Pomocnik nie może brać samodzielnego udziału w zajęciach bez nadzoru instruktora.

PROGRAM KURSU POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite:
 1. Wprowadzenie – omówienie ogólnych tematów dot. kitesurfingu i sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagane kryteria przystąpienia do kursu.
 2. Organizacja pracy szkoły kitesurfingu:
 • Poznanie bazy szkoły i akwenu szkoleniowego.
 • Organizacja pracy w szkole.
 1. Sprzęt w szkole:
 • Zapoznanie się z dostępnym sprzętem w szkole.
 • Zapoznanie się z systemami bezpieczeństwa ww sprzętu.
 • Trymowanie – omówienie zasad prawidłowego ustawienia sprzętu,(Latawiec, bar, deska )
 1. Asekuracja akwenu
 • Procedury postępowania przy zabezpieczeniu szkolenia.
 • Zapoznanie się z wyposażeniem ratunkowym szkoły.
 • Znaki i sygnały dźwiękowe – podstawy i zasady stosowania.
 • Nauka sterowania i pływania jednostką ratunkową ( do 10 kM ).
 • Zasady i nauka podejmowania z wody kitesurfera oraz jego sprzętu.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem akwenu szkoleniowego, (kontrolowanie aktywnościna plaży i wodzie, przewidywanie niebezpiecznych zdarzeń).
 1. Asystowanie:
 • Omówienie zasad współpracy, możliwości i zakresu obowiązków z instruktorem prowadzącym
 • Pomoc w startowaniu i lądowaniu latawców, nauka prawidłowej techniki
 • Demonstracja ustawienia kursanta względem latawca i wiatru
 1. Ramowy program szkolenia
 • Poznanie podstawowego narzędzia dot. zakresu nauczania
 • Stopnie programu szkolenia i ich opis Meteorologia – podstawy
 • Ocena zagrożenia chmurami burzowymi, nagłą zmianą kierunku wiatru.
 • Postępowanie awaryjne, zabezpieczenie sprzętu na spocie
 • Czytanie prognozy pogody na podstawie meteogramów ICM

WAŻNE:

Do kursu pomocnika instruktora PZKite można przystąpić w dowolnym terminie – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem wyszkolenia wybranej szkoły z licencją PZKite.  Lista szkół a aktualną licencją dostępna LISTA SZKÓŁ Z LICENCJĄ PZKite

POBIERZ PDF