Walidacja PRK

Walidacje PRK dla obecnych  instruktorów PZKite odbywają się 15-tego każdego miesiąca na podstawie analizy dowodów:

aktualnej licencji instruktorskiej

oświadczenia o niekaralności

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

okazaniu dowodu osobistego poświadczającego tożsamość

wpłacie opłaty walidacyjnej w wysokości 300 zł