Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie na podstawie §22 Statutu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów w Klubie Sportowym Spójnia-Warszawa, Wybrzeże Gdyńskie 2, Warszawa o godzinie 11:00

Porządek obrad:

  • Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie quorum w zakresie możliwości podejmowania uchwał.
  • Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów.
  • Wybór prezesa zarządu
  • Zgłoszenie kandydatów oraz podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru członków zarządu na kolejną kadencję.
  • Zgłoszenie kandydatów i wybór Komisji Rewizyjnej
  • Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium poprzedniemu Zarządowi.
  • Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2021
  • Podjęcie uchwał kwitujących działalność osób pełniących funkcje w organach PZKite za rok 2021
  • Wolne wnioski.

Walne Zebranie Delegatów odbędzie się w formie hybrydowej i wytypowani przez członków zwyczajnych delegaci będą mogli uczestniczyć w zebraniu online. Transmisja zebrania odbędzie się na platformie Microsoft Teams a głosowanie w formie pisemnej w siedzibie związku i za pośrednictwem systemu SuperVote stworzonego do obsługi głosowań. Odpowiednie linki zostaną wysłane do uczestników mailowo.

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.