POLSKA RAMA KWALIFIKACJI

Sektorowa Rama Kwalifikacji w Sporcie

Uprawnienia PZKite jako pierwsze w Polsce wśród sportów wyczynowych zgodne z europejskimi standardami

Kiteboarding jest stosunkowo młodą dyscypliną sportu, zarówno na świecie, jak i w Polsce. W naszym kraju początki kitesurfingu sięgają zaledwie roku 1999, ale od kilku lat uważany jest za najprężniej rozwijający się sport wodny. Z uwagi na konieczność nauczania kitesurfingu, a w jego ramach technik mogących wpływać na bezpieczeństwo zarówno uczących się, jak i innych użytkowników akwenów i plaż, konieczne jest odpowiednie przygotowanie kadr szkoleniowych. PZKite ma najbogatsze w Polsce, długoletnie doświadczenie w standaryzacji metod nauczania i sprawdzania umiejętności niezbędnych do efektywnego i bezpiecznego uprawiania kiteboardingu. Jednym z dowodów zaawansowania prac w tym zakresie jest wydanie „Podręcznika instruktora PZKite”.

Polski Związek Kiteboardingu dwa lata temu (na podstawie Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, Dz.U. 2016, poz. 64) rozpoczął opis kwalifikacji instruktorskich w kitesurfingu w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. W trakcie kilkudziesięciu spotkań roboczych i setek godzin konsultacji z Instytutem Badań Edukacyjnych przygotował i wprowadził do systemu PRK trzy kwalifikacje (trzy stopnie instruktorskie): instruktor, trener i instruktor wykładowca.

PZKite jako pierwsza organizacja w Europie i Polsce oraz druga na świecie w dziedzinie kiteboardingu (po Nowej Zelandii) zakończył proces legislacji kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Włączenie kwalifikacji rynkowych:

Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” (instruktor kitesurfingu),

Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” (trener kitesurfingu),

Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” (instruktor wykładowca kitesurfingu)

do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zostało potwierdzone obwieszczeniem Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r.

Polski Związek Kiteboardingu przekazał procedury walidacji instruktorów i trenerów Ministerstwu Sportu, które stało się ich właścicielem. PZKite kończy obecnie proces uzyskiwania statusu instytucji certyfikującej powyższych stopni instruktorskich.

Dzięki walidacji uprawnień polscy instruktorzy będą mogli w prosty sposób odnieść własne kwalifikacje do poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK / EQF), a dzięki temu porównywać poziomy z różnych państw członkowskich, ułatwiając nostryfikację lokalnych uprawnień w innych krajach. Pozwoli to uniknąć problemów z akceptacją certyfikatów wydawanych przez poszczególne kraje na terytorium Unii Europejskiej, a także poza jej granicami. Choć ERK należy obecnie traktować jako ramę odniesień poszczególnych organizacji krajowych, a nie jako nadrzędną europejską normę, już kilkunastu instruktorów na podstawie uprawnień zgodnych z ich ojczystymi ramami wygrało procesy o zaakceptowanie ich umiejętności w innych krajach. Sprawę ułatwia niewątpliwie fakt, że w razie braku takiej akceptacji to zagraniczny podmiot ma obowiązek udowodnienia niższego poziomu umiejętności instruktora z innego kraju w stosunku do lokalnego.

Po uzyskaniu przez PZKite statusu instytucji certyfikującej instruktorzy tej organizacji będą mogli przystąpić do walidacji swoich kwalifikacji instruktorskich na podstawie wydanych uprzednio licencji i egzaminu uzupełniającego. Warunkiem przystąpienia do walidacji jest posiadanie licencji instruktorskiej PZKite i opłacenie składki członkowskiej wraz z ubezpieczeniem.

Instruktorzy innych organizacji, a także osoby, które uważają, że mają wiedzę niezbędną do uzyskania kwalifikacji instruktorskich zgodnych z kwalifikacjami z obszaru kitesurfingu istniejącymi w rejestrze Polskiej Ramy Kwalifikacji, będą mogły przystąpić do dwudniowej walidacji prowadzonej przez Instytucję Certyfikującą, którą jest PZKite. Szczegóły walidacji – termin, miejsce, opłaty, wymagania oraz scenariusz – zostaną podane do wiadomości zainteresowanych po …. kwietnia 2020.

Włączenie kwalifikacji instruktorskich do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wpisuje się w proces zapewniania rozpoznawalności, transparentności i mobilności kadry instruktorów kiteboardingu w kraju i za granicą. Jest też spójne z międzynarodowymi trendami przypisywania poziomów ram kwalifikacji związanych z kiteboardingiem (por. Nowozelandzki Rejestr Kwalifikacji). Wraz z rozpowszechnieniem w najbliższych latach ERK / EQF w krajach Wspólnoty powinien zanikać problem walidacji uprawnień, co otworzy europejskie rynki na wyspecjalizowanych pracowników z innych krajów.

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.