Browsing: PZKite

Komisja Dyscyplinarna i ds. Etyki

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu powołał Komisję Dyscyplinarną i ds. Etyki przy PZKite w składzie: Artur Milarski- przewodniczący Adam Szymański…

Nowy zarząd PZKite

W dniu 21.02.2020 r. Walne Zebranie Delegatów powołało nowy zarząd związku w składzie: Igor Czernik – prezes Piotr Kunysz – wiceprezes Maciej Boszko – wiceprezes…

Walne Zebranie Delegatów Związku

Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie na podstawie §22 w zw. z §18 Statutu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się…

Informator PZKite 2019

Bezpłatny informator PZKite na sezon 2018 znajdziecie już we wszystkich certyfikowanych szkołach PZKite w Polsce, a także dobrych sklepach ze sprzętem surfingowym (lista szkół). W…

Nowe komisje w PZKite

Zarząd PZKite powołał dwie komisje sportu w celu przygotowania regulaminu pucharu Polski na sezon 2019: Komisję ds. Konkurencji Olimpijskich, której przewodniczącym został trener kadry narodowej…

Komisja ds. snowkite i landkite

22 listopada 2018 r. Polski Związek Kiteboardingu powołał Komisję ds. snowkite i landite, która jest odpowiedzialna za przygotowanie programu szkolenia instruktorów oraz organizację zawodów pucharu…

1 2