Adam Łuksza

Level: Instruktor poziom 1 PZK

Nr licencji: 629

Miejscowość: Bojano