Kursy pomocników instruktorów PZKite

Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
kwiecień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec
czerwiec

Kursy pomocników instruktorów

Kursy pomocników instruktorów odbywają się w dowolnym termie uzgodnionym z licencjonowaną szkołą PZKite.  Chęć uczestnictwa w kursie pomocników należy zgłosić bezpośrednio do organizatora kursu lub szkoły.

Kurs pomocnika instruktora został opracowany z myślą  o ambitnych młodych ludziach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca. Jest to pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, zapoznania się z pracą Instruktora kitesurfingu oraz doskonały sposób na zdobycie pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).

„5” – korzyści wynikających z tytułu otrzymania licencji
„Pomocnika Instruktora PZKite”

 

 1. Otrzymuje uprawnienie do przystąpienia na kurs instruktorski
 2. Możliwość zarobkowania na wakacjach w wybranej szkole kitesurfingu
 3. Możliwość odpracowania poniesionych kosztów kursu w wybranej szkole
 4. Otrzymuje ubezpieczenie OC

WYMAGANIA NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite:
 • Umiejętności na poziomie trzeciego stopnia PZKite
 • Skończone 16 lat ( dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców)
 • Zaliczyć egzamin oraz praktykę – min. 20 godz.
PROGRAM KURSU POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite ZAWIERA:
 • 6 godzin teorii rozłożone na dwa/trzy dni.
 • Min. 20 godzin bezpłatnej praktyki w szkole pod okiem instruktora PZKite poziom II.
 • Zatwierdzenie praktyki przez instruktora PZKite poziom II.
EGZAMIN KOŃCOWY NA STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite:
 • Egzamin teoretyczny
 • Egzamin praktyczny – pływanie “ostro” na wiatr, skok prosty na obu halsach.
KOSZT KURSU WYNOSI 1200 zł i ZAWIERA:
 • Opłatę członkowską PZKite
 • Opłatę za kurs.
 • Ubezpieczenie
STOPIEŃ POMOCNIKA INSTRUKTORA UPRAWNIA DO:
 • Przygotowania sprzętu do zajęć.
 • Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych uprawnień.
 • Zarządzania organizacją sprzętu i jego utrzymaniem.
 • Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora posiadającego poziom I lub II PZKite
 • Pomocnik nie może brać samodzielnego udziału w zajęciach bez nadzoru instruktora.
STOPIEŃ POMOCNIKA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 ROK ŻYCIA JEST WAŻNY ROK, PO KTÓRYM WYMAGA PONOWNEGO ODBYCIA KURSU LUB PRZYSTĄPIENIA DO KURSU INSTRUKTORSKIEGO

PROGRAM KURSU POMOCNIKA INSTRUKTORA PZKite:

 

 1. Wprowadzenie – omówienie ogólnych tematów dot. kitesurfingu i sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagane kryteria przystąpienia do kursu.
 1. Organizacja pracy szkoły kitesurfingu:
 • Poznanie bazy szkoły i akwenu szkoleniowego.
 • Organizacja pracy w szkole
 1. Sprzęt w szkole:
 • Zapoznanie się z dostępnym sprzętem w szkole.
 • Zapoznanie się z systemami bezpieczeństwa ww sprzętu.
 • Trymowanie – omówienie zasad prawidłowego ustawienia sprzętu (latawiec, bar, deska)
 1. Asekuracja akwenu
 • Procedury postępowania przy zabezpieczeniu szkolenia.
 • Zapoznanie się z wyposażeniem ratunkowym szkoły.
 • Znaki i sygnały dźwiękowe – podstawy i zasady stosowania.
 • Nauka sterowania i pływania jednostką ratunkową ( do 10 kW ).
 • Zasady i nauka podejmowania z wody kitesurfera oraz jego sprzętu.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem akwenu szkoleniowego, (kontrolowanie aktywności na plaży i wodzie, przewidywanie niebezpiecznych zdarzeń).
 1. Asystowanie:
 • Omówienie zasad współpracy, możliwości i zakresu obowiązków z instruktorem prowadzącym
 • Pomoc w startowaniu i lądowaniu latawców, nauka prawidłowej techniki
 • Demonstracja ustawienia kursanta względem latawca i wiatru
 1. Ramowy program szkolenia
 • Poznanie podstawowego narzędzia dot. zakresu nauczania
 • Stopnie programu szkolenia i ich opis
 1. Meteorologia – podstawy
 • Ocena zagrożenia chmurami burzowymi, nagłą zmianą kierunku wiatru.
 • Postępowanie awaryjne, zabezpieczenie sprzętu na spocie
 • Czytanie prognozy pogody na podstawie meteogramów ICM
 1. Metodyka szkolenia poziom I i II
 1. Zajęcia praktyczne
 • Demonstracja elementów szkolenia przez kandydatów ( systematyka )
 • Lekcja demonstracyjna instruktora prowadzącego na plaży
 • Odwijanie linek, startowanie „na krzyż” i inne metody startu
 • Szkolenie kursantów od zera na poziomie I – pod nadzorem instruktora prowadzącego
 • Pływanie małą jednostką motorową do 10 kW

WAŻNE:

Do kursu pomocnika instruktora PZKite można przystąpić w dowolnym terminie – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem wyszkolenia wybranej szkoły z licencją PZKite.  Lista szkół a aktualną licencją dostępna LISTA SZKÓŁ Z LICENCJĄ PZKite