Kursy unifikacyjne dla instruktorów

Od 1 kwietnia 2018 r. instruktorzy IKO i POiK, mogą się ubiegać o nadanie stopni instruktorskich PZKite po odbyciu kursu unifikacyjnego i zdaniu testów teoretycznych i praktycznych. Kurs ten dotyczy też instruktorów PZKite wznawiających członkostwo w PZKite po przerwie. Kurs unifikacyjny można odbyć podczas każdego kursu instruktorskiego PZKite I poziomu. Dla unifikujących się instruktorów obowiązkowe są pierwsze trzy dni kursu i odbywający się ostatniego dnia kurs SAR, jeśli nie mają aktualnych zaświadczeń o odbyciu kursu pierwszej pomocy.

Kurs unifikacyjny przeznaczony jest dla instruktorów organizacji, które w 2017 r. nie unifikowały się do PZKite na warunkach preferencyjnych. Wymagany jest dokument stwierdzający, że kandydat był lub jest instruktorem jednej z wymienionych organizacji.

Program kursu

Wprowadzenie do PZKite
Struktura związku
Cele i zadania PZKite
Ścieżka rozwoju instruktora kiteboardingu w PZKite
Osiem godzin zajęć teoretycznych z zakresu:

• ramowy program szkolenia PZKite,
• osiem etapów szkolenia PZKite,
• nowe metody szkolenia kiteboardingu,
• bezpieczna strefa szkolenia,
• zasady bezpieczeństwa dla kursantów PZKite,
• wyposażenie instruktora PZKite,
• profesjonalizm w pracy instruktora PZKite,
• obsługa informatycznego systemu szkoleń PZKite,
• akcja asekuracyjna przy użyciu łodzi motorowodnej.

Trzy godziny zajęć praktycznych:

• lekcja demonstracyjna (prowadzi instruktor, wykładowca; delegat techniczny) na temat: poziom PZKite II + III,
• lekcja ćwiczeniowa trzy godziny (kursanci po ukończeniu min. I stopnia) na temat: poziom PZKite II + III.

Kurs SAR, jeśli instruktor nie ma aktualnego zaświadczenia o dobyciu kursu pierwszej pomocy.

Egzamin końcowy na stopień instruktora PZKite I poziomu:

• egzamin teoretyczny w formie testu,
• egzamin praktyczny – wykonanie wybranych ewolucji/manewrów kiteboardingowych w sposób powtarzalny na poziomie pokazowym.

Koszt kursu unifikacyjnego wynosi 800 zł (opcjonalnie dodatkowo 50 zł za kurs SAR) i obejmuje:

• licencję instruktorską z grupowym, instruktorskim ubezpieczeniem OC,
• legitymację instruktorską PZKite I lub II poziomu, w zależności od stopnia IKO lub POiK,
• opłatę członkowską PZKite,
• 50 kart progresu PZKite,
• opłatę za kurs.

Uprawnienia po kursie:

  • stopień instruktora PZKite I lub II poziomu, w zależności od stopnia IKO lub POiK,
  • możliwość prowadzenia zajęć na jednym latawcu lub dwóch z pomocnikiem przez instruktora I poziomu lub na dwóch latawcach w przypadku instruktora II poziomu,
  • możliwość wystawiania kart kiteboardera i kart progresu
  • otrzymanie ubezpieczenia karty kiteboardera PRESTIGE z OC instruktorskim na cały świat,
  • uczestnictwo w programie partnerskim PZKite.