Kursy Wingfoil

ZOSTAŃ INSTRUKTOREM WINGFOILA – zdobądź kwalifkację, którą będziesz mógł potwierdzić certyfikatem poziomu 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK 3).

Zapisz się na jeden z kursów organizowanych przez PZKite.

Cena: 1700 zł

Czas trwania: 3 dni

Wymagania:

• ukończone 18 lat,

• umiejętność pływania na wingfoilu (zwrot przez rufę w lewitacji),

• ukończony kurs instruktorski kiteboardingu lub windsurfngu,

 

Program Kursu:
1 dzień:
omówienie doświadczeń szkoleniowych kite/WS /Wingfoil
egzamin z umiejętności pływania/ lewitacji
lekcja demo ( opis sprzętu, wiatru, przygotowanie zestawu,praca skrzydełkiem, złożenie zestawu)

2 dzień:
lekcja demo (pływanie wypornościowe, zwroty, pływanie na wiatr)
metodyka szkolenia indywidualnego i grupowego
omówienie zajęć

3 dzień:
sprzęt, bezpieczeństwo, punkty programu ramowego
obsługa motorówki (sprawdzenie umiejętności)
egzamin teoretyczny
zakończenie kursu