Ramowy program szkolenia podstawowego stosowany w kiteboardingu

Ramowy program szkolenia stosowany w kiteboardingu został stworzony w oparciu o wiedzę i doświadczenie instruktorów i założycieli jednych z najstarszych szkółek kitesurfingu w Polsce, oraz o schemat szkolenia światowej organizacji kiteboardingowej – IKO.

Program uwzględnia warunki panujące na polskich spotach, oraz celuje w zwiększenie jakości kursów, bezpieczeństwa i umiejętności przyszłych kitesurferów. Istotną zmianą w stosunku do dotychczasowych standardów międzynarodowych jest zwiększenie ilości godzin szkolenia podstawowego, w tym wprowadzenie 4-tego poziomu dla kiteboardera zaawansowanego.

Ramowy_program_szkolenia_podstawowego_PZKite