Władze

Prezes zarządu: Igor Czernik

Igor Czernik

Igor Czernik

Wiceprezes zarządu: Maciej Boszko

Maciej Boszko

Maciej Boszko

Wiceprezes zarządu: Tomasz Grzymski

Tomasz Grzymski

Tomasz Grzymski

Wiceprezes zarządu: Piotr Kunysz

Piotr Kunysz

Piotr Kunysz

 

Członkowie zarządu

Katarzyna Lange

Sekretarz zarządu:

Wojciech Antosiewicz

 

Komisja rewizyjna:

Mariusz Czapliński

Łukasz Ceran

Tadeusz Radzimiński

Koordynator ds. dopingu

Anna Stolecka-Warzecha

Koordynator ds. niepełnosprawnych

Wojciech Antosiewicz

Rzecznik Dyscyplinarny

Jędrzej Jerzmanowski

Komisja szkolenia:

Przewodniczący : Igor Czernik

Z-ca przewodniczącego: Przemysław Wójcik

Łukasz Ceran

Dr Piotr Kunysz

Łukasz Koniuszewski

Wojciech Antosiewicz

 

Komisja Sportu

Koordynator: Tomasz Janiak

Racing

Maciej Boszko

Michał Zieliński

Marek Rowiński

Maksymilian Żakowski

Jan Koszowski

Expression

Marek Rowiński Jr

Maciej Lewandowski

Sport Amatorski

Kasia Lange

 

Komisja Dyscyplinarna i ds. Etyki przy PZKite

Przewodniczący: Artur Milarski

Adam Szymański

Dorian Krzystanek

 

Komisja ds. walidacji i certyfikacji

Przewodniczący: Piotr Kunysz

Tomasz Grzymski

Przemysław Wójcik

Krzysztof Traczyk

Jędrzej Jerzmanowski