Władze

Prezes zarządu: Igor Czernik

Igor Czernik

Igor Czernik

Wiceprezes zarządu: Maciej Boszko

Maciej Boszko

Maciej Boszko

Wiceprezes zarządu: Tomasz Grzymski

Tomasz Grzymski

Tomasz Grzymski

Wiceprezes zarządu: Piotr Kunysz

Piotr Kunysz

Piotr Kunysz

 

Członkowie zarządu:

Artur Milarski

Artur Milarski

Krzysztof Traczyk

Krzysztof Traczyk

Krzysztof Traczyk

Sekretarz zarządu:

Wojciech Antosiewicz

 

Komisja rewizyjna:

Mariusz Czapliński

Łukasz Ceran

Jędrzej Jerzmanowski

 

Komisja szkolenia:

Przewodniczący : Igor Czernik

Z-ca przewodniczącego: Przemysław Wójcik

Dorian Krzystanek

Paulina Ziółkowska

Dariusz Ziomek

Dr Piotr Kunysz

Łukasz Koniuszewski

Wojciech Antosiewicz

Katarzyna Pokój

 

Komisja Sportu

Koordynator: Adam Szymański

Łukasz Ceran

Maciej Boszko

Michał Zieliński

Tomasz Janiak

 

Komisja Dyscyplinarna i ds. Etyki przy PZKite

Przewodniczący: Artur Milarski

Adam Szymański

Dorian Krzystanek

 

Komisja ds. walidacji i certyfikacji

Przewodniczący: Piotr Kunysz

Tomasz Grzymski

Przemysław Wójcik

Krzysztof Traczyk

Jędrzej Jerzmanowski