Regulamin zawodów Kite Ligi

REGULAMIN

Pucharu Kite Ligi PZKite i Mistrzostw Polski Instruktorów PZKite

 

1. PRZEPISY i POSTANOWIENIA

1.1. Zawody są przeprowadzane zgodnie z :

a. Zawiadomieniem o zawodach (ZoZ)
b. Instrukcją Żeglugi (IŻ).
c. Przepisami Regatowymi Żeglarstwa World Sailing 2021-2024 (PRŻ)
d. Przepisy Klasowe TTR IKA,
e. Przepisami Rozgrywania TTRacing

1.2. Przepisy IKA i WS – www.twintipracing.com , Przepisy PZKite – www.pskite.pl
zakładka „Zawody / Przepisy”

1.3. Zawiadomienie o Zawodach oraz Instrukcja Żeglugi mogą zawierać
dodatkowe przepisy. Oba dokumenty mają być wywieszone na ONB (oficjalna
tablica ogłoszeń) podczas zawodów.

1.4. Instrukcja Żeglugi jest nadrzędnym zbiorem przepisów.

1.5. Regaty rozgrywane są w formule „na prognozę”:
Organizatorzy ogłoszą cztery 14-dniowe przedziały czasowe, w których mogą być rozegrane poszczególne edycje regat.
Na 48 godz. przed planowanymi zawodami nastąpi ogłoszenie terminu.
Na 24 godz. przed planowanymi zawodami nastąpi potwierdzenie regat.
1.6 Planuje się rozegrać zawody w ciągu 1 dnia.

2. SPRZĘT

Sprzęt zgodny z przepisami klasowymi IKA dla TT Racing –
dopuszczone jedna deska i maksymalnie 4 latawce.

a. deska – dwukierunkowa typu „Twintip”. Maksymalna długość 1710 mm,
maksymalna szerokość 510 mm, maksymalna grubość 25 mm, minimalna
szerokość 150 mm.

b. statecznik – maksymalna wysokość 60 mm, długość 130 mm. Maksymalnie
4 stateczniki i znajdujące się blisko tipów deski (nie mogą znajdować się w
środkowych 30% długości kadłuba). Niedopuszczane są chowane
stateczniki, miecze oraz inne wystające części podwodne.

c. latawce – dopuszczone są jedynie latawce dmuchane,

d. drążek sterowy – musi posiadać system bezpieczeństwa neutralizujący
latawiec (tzw. flag out), możliwość regulowania mocą latawca oraz system
tzw. One Hand Quick Release czyli odpięcie od latawca poprzez użycie
tylko jednej ręki.

 

 

 

3. FORMAT WYŚCIGÓW, TRASY I PROCEDURA STARTOWA

3.1. Rozgrywane są wyścigi floty na trasach pod wiatrem i z wiatrem
oraz trasy w półwietrze (slalom, slalom z wiatrem) – załącznik 1.

3.2. Zawiadomienie o Zawodach lub instrukcja żeglugi powinno zawierać możliwe trasy do wyboru przez sędziego odpowiednio do warunków wiatrowych.

3.3. Instrukcja Żeglugi wskazuje, trasy które mogą zostać użyte
podczas zawodów.

3.4. Procedura startowa 3-2-1-0.

 

4. LIMITY CZASOWE:

4.1. Limit czasowy wyścigu wynosi 14 minut.

4.2. Planowany czas do mety dla pierwszego zawodnika wynosi 7 minut.

4.3. Limit czasu ukończenia wyścigu wynosi 15 minut po pierwszym
zawodniku na mecie.

4.4. Wymagana jest przerwa trwająca minimum 5 minut między seriami.
Przerwa liczona jest od czasu zamknięcia mety.

 

5. LICZBA WYŚCIGÓW

5.1. Nie więcej niż 5 wyścigów w każdej flocie.

5.2. Nie więcej niż 3 wyścigi mogą być rozgrywane w jednej serii.

 

6. PRĘDKOŚĆ WIATRU I PRZERWANIE WYŚCIGU

6.1. Wyścig nie może być rozpoczęty w średnim wietrze słabszym niż 10
węzłów występującym na linii startu zmierzonym podczas ostatnich 2
minut procedury startowej.

a. po rozpoczęciu wyścigu Komisja Regatowa nie przerwie wyścigu
tylko z powodu spadku średniej prędkości wiatru poniżej limitu.

b. Komisja Regatowa rozważy przerwanie wyścigu, jeśli nie jest w
stanie bezpiecznie przeprowadzać wyścigu.

c. W sytuacji zwiększenia siły wiatru, sędzia główny może podjąć decyzję o
przerwie na zmianę latawców. Decyzja ta zostanie podjęta na podstawie
komunikatów od zawodników czy tego potrzebują.

7. PUNKTACJA

7.1. Wyścigi punktowane są zgodnie z Systemem Małych Punktów według tabeli:

7.2. Ilość odrzucanych wyścigów z najgorszym wynikiem punktowym (odrzutki):


7.3. Remis punktowy po odrzuceniu najgorszych wyników rozstrzygany będzie w
poniższy sposób. Wyniki zawodników remisujących powinny być
uszeregowane w kolejności od najlepszego do najsłabszego. Pierwsza różnica
wyników rozstrzygnie o zwycięstwie zawodnika z lepszym rezultatem (wyniki
odrzucone nie będą brane pod uwagę). Jeśli remis pozostaje, do
rozstrzygnięcia należy włączyć wyniki odrzucone. Jeśli remis pozostaje, wtedy
remis będzie rozstrzygnięty na korzyść zawodnika, który wygrał ostatnią
eliminację / wyścig.

7.4 W zawodach rozgrywających wspólne wyścigi kobiet i mężczyzn liczenie
punktacji opiera się na wyodrębnieniu wyników kobiet z klasyfikacji open i
przyznaniu miejsc zgodnie z tak ułożoną kolejnością dla kategorii kobiet.

7.5 Trzy najlepsze wyniki zawodnika ze wszystkich edycji Kite Ligi PZKite będą zaliczane do ogólnej punktacji w Pucharze Polski Kite Liga PZKite.

 

 

8. PROGRAM ZAWODÓW

8.1 Przedstawiony jest w ZoZ. (Zawiadomienie o Zawodach)
Wszystkie niezbędne informacje zostaną zawarte w ZoZ, które potwierdza (lub modyfikuje) instrukcja żeglugi (IŻ), opublikowana w dniu rozpoczęcia regat.

8.2 Regaty rozpoczynają się „skipers meetingiem”, czyli spotkaniem wszystkich zawodników, sędziów,ratowników, organizatorów i kibiców.

8.3 Podczas ceremonii kończącej zawody wręczane są nagrody zwycięzcom i losowane części nagród wśród wszystkich startujących uczestników edycji.

 

 

9. KATEGORIE

9.1. ROZDZIAŁ ZAWODNIKÓW

a) Liga OPEN – osoby nie posiadające licencji zawodniczej WS, PZŻ lub
żadnej innej równoważnej. (Podział na kategorie wiekowe punkt 9.2 )

b) Liga PRO – to osoby które posiadają, lub posiadały licencję zawodniczą
WS lub PZŻ w okresie ostatnich 5 lat, mają uprawnienia trenera kite lub
wyższe. (bez podziału na kategorie wiekowe)

c) zawodnik z Ligi PRO nie może zapisać się do Ligi OPEN, natomiast
zawodnik z Ligi OPEN może się zdecydować na start w Lidze PRO,
jednak wiąże się to z obowiązkiem startowania w tej kategorii w przyszłych
edycjach zawodów do końca sezonu.

9.2 KATEGORIE WIEKOWE (dotyczy tylko Ligi OPEN)

Definicja kategorii “Under”: – zawodnik kończący dany wiek w bieżącym roku.
np. Zawodnik urodzony 01.12.2008 NIE jest już Under 16, bez względu na to
w jakim miesiącu są rozgrywane zawody.

a) Juniorzy (Under 18) – poniżej 18 lat;
b) Juniorzy Młodsi (Under 16) – poniżej 16 lat;
c) Młodzicy (Under 14) – poniżej 14 lat;
d) Seniorzy OPEN (Over 18) – powyżej 18 lat

9.2.2. Do utworzenia kategorii wiekowej wymagane jest minimum 4
zawodników, którzy wystartują zgodnie z Przepisami.

9.2.3. Dopuszczone jest łączenie dziewczyn i chłopców w kategoriach U18,
U16 i U14 w celu utworzenia kategorii wiekowej. Wyniki tak stworzonej
kategorii nie będą liczone do rankingu Pucharu Polski.

9.2.4. Kategoria U14 jest jednocześnie kategorią U16, U18.. Kategoria
U16 jest jednocześnie kategorią U18.

9.5. Dopuszczony jest wspólny start kategorii OPEN z U18, U16, U14, a także
ligą pro na tej samej trasie w sytuacji kiedy jest to jedyna możliwość na
rozegranie konkurencji z powodu warunków pogodowych.

9.6. Dozwolony jest wspólny start U14, U16 i U18.

 

10. BEZPIECZEŃSTWO

Wszyscy zawodnicy startują w kaskach oraz kamizelkach impaktowych lub
kamizelkach wypornościowych. Lycry typu BoVest nie są akceptowane.

 

 

11. UBEZPIECZENIE

Zawodnicy startujący muszą posiadać ubezpieczenie OC.

12. WPISOWE, KAUCJA ZA KOSZULKĘ STARTOWĄ

Wysokość wpisowego i kaucji za koszulkę startową ustala organizator z założeniem
maksymalnych opłat:

12.1 Koszt wpisowego dla zawodników poniżej 18 roku życia – 50PLN,
12.2 Koszt wpisowego w kategorii open 100PLN,
12.3 Zwrotna kaucja za koszulkę 100PLN.

 

 

 

W sprawach nieuregulowanych powyższymi przepisami decyduje Dyrektor
Zawodów posługujący się w pierwszej kolejności IŻ a potem przepisami IKA.

 

 

Komisja Sportu PZKite