Ubezpieczenie OC+NNW

 Zapraszamy do skorzystania z dedykowanej oferty ubezpieczeń OC+NNW dla szkół kite i windsurfingu, instruktorów oraz kursantów: 


1. Odpowiedzialność cywilna na kwotę 200.000 zł sumy gwarancyjnej, przedsiębiorcy wykonującego działalność w ramach wymienionych PKD:

    85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
   47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
   93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem
   77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
oraz klauzula za szkody w mieniu przechowywanym (dla przedsiębiorców przechowujących sprzęt klientów) na kwotę gwarancyjną 50.000 zł
Składka na pięć  miesięcy np. od 01.05.2017 do 30.09.2017 wynosi 480,65*
Składka na cztery miesiące – 403,13 zł*
Ubezpieczenie to obejmuje podane w PKD 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej i nie wymaga dodatkowej umowy ubezpieczenia.

2.  NNW PZU Sport dla kursantów

    Grupa 25 osób kursantów, jednoczesnych uczestników szkoleń kite i windsurfingowych na kwotę 10.000 zł w czasie wykonywania kursu.
    Składka na pięć  miesięcy np. od 01.05.2017 do 30.09.2017 wynosi 334,93 zł*
    Składka na cztery miesiące – 269,26 zł*

3. OC osoby fizycznej związanej ze sportem (sportowiec, instruktor) teren RP, suma gwarancyjna 200.000 zł 

    Składka na pięć  miesięcy np. od 01.05.2017 do 30.09.2017 wynosi 130,43 zł*
    Składka na cztery miesiące – 109,39 zł*

*podane ceny mogą się nieznacznie różnić w zależności wcześniejszej historii ubezpieczeniowej danego podmiotu.


Osoba Kontaktowa:

Adam Gługiewicz

tel. 601 742 644

adam@agencjaglugiewicz.pl