Walidacja PRK

Dokumenty:

Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie zajęć z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (PRK3)

Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie procesu treningowego z kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (PRK4)

Obwieszczenie Ministra Sportu z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (PRK6)

Decyzja Ministerstwa Sportu w sprawie nadania Polskiemu Związkowi Kiteboardingu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Projektowanie procesu dydaktycznego w kiteboardingu”

Decyzja Ministerstwa Sportu w sprawie nadania Polskiemu Związkowi Kiteboardingu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji rynkowej “Prowadzenie zajęć z kiteboardingu”

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI procesu walidacji i certyfikacji kwalifikacji na poziomie PRK3
w Kiteboardingu

Terminy i warunki walidacji:

Walidacje PRK dla obecnych  instruktorów PZKite odbywają się 15-tego każdego miesiąca na podstawie analizy dowodów:

aktualnej licencji instruktorskiej

oświadczenia o niekaralności

oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

okazaniu dowodu osobistego poświadczającego tożsamość

wpłacie opłaty walidacyjnej w wysokości 300 zł