Walidacja uprawnień PRK/EQF

W celu walidacji uprawnień należy pobrać poniższy dokument:

walidacja PRK

wydrukować i podpisać stosowne zgody,  następnie wraz ze skanem dowodu osobistego wysłać na adres walidacja@pzkite.pl.