Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie na podstawie §22 w zw. z §18 Statutu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniu 5 października 2022 roku o godz 12:00 na platformie online

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie quorum w zakresie możliwości podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Dyscyplinarnego PZKite

4. Wolne wnioski

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.