Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie na podstawie §22 w zw. z §18 Statutu zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniu 21 lutego 2020 roku o godz 11:00 pod adresem 03-980 Warszawa, ul. Wał Miedzeszyński 377/14.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie quorum w zakresie możliwości podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów.
3. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi.
4. Omówienie propozycji zmiany Statutu i podjęcie w tym względzie stosownych uchwał.
5. Zgłoszenie kandydatów oraz podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Zarządu na kolejną kadencję.
6. Zgłoszenie kandydatów oraz podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru nowych Delegatów.
8. Przedstawienie przez Zarząd propozycji wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego ds. kultury fizycznej o utworzenie polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie poparcia wniosku o podjęcie czynności mających na celu utworzenie polskiego związku sportowego w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do zmian Statutu polegających na jego dostosowaniu do wymagań dla polskich związków sportowych w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
11. Wolne wnioski.

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.