Nadrzędnym celem Polskiego Związku Kiteboardingu jest zapewnienie bezpieczeństwa szkoleń i uprawiania wszelkich form kiteboardingu. Już od pierwszych zajęć nasi instruktorzy informują uczniów, żeby szczególną uwagę zwracać na bezpieczeństwo innych użytkowników plaż. Zawsze należy brać pod uwagę wpływ naszych działań na bezpieczeństwo osób postronnych. Polski Związek Kiteboardingu stoi na stanowisku, że przejazd jednego z instruktorów z podpiętym kitem ulicami Kuźnicy po publicznej ścieżce, po której spacerowali ludzie był skrajnie nieodpowiedzialny i niebezpieczny. Upublicznianie tego typu pseudopromocyjnych wydarzeń przez instruktorów PZKite nie licuje z wizerunkiem instruktora, od którego wymaga się by swoją postawą promował bezpieczne uprawianie kiteboardingu. W związku zaistniałą sytuacją dotycząca braku przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa i promowaniem niewłaściwych zachowań zarząd związku, na wniosek komisji szkolenia, kieruje wspomnianego instruktora na kurs unifikacyjny w celu zweryfikowania i uzupełnienia wiedzy na temat standardów bezpieczeństwa wymaganych przez PZKite. Do czasu odbycia kursu i ponownego zdania egzaminu zostają zawieszone jego uprawnienia instruktorskie.

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.