Zarząd Polskiego Związku Kiteboardingu z siedzibą w Warszawie na podstawie §21 zawiadamia o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów, które odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 roku o godz 12:00 w Chałupach na kempingu Chałupy 3

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu i stwierdzenie quorum w zakresie możliwości podejmowania uchwał.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Delegatów.
3. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023
4. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2023
5. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia rachunku zysków i strat za rok 2023
6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2023
7. Podjęcie uchwał kwitujących działalność osób pełniących funkcje w organach PZKite za rok 2023
8. Wolne wnioski

 

 

 

Share.

About Author

Informatyk, dziennikarz i specjalista od marketingu. Instruktor kitesurfingu PZKite i IKO level 3.

Comments are closed.