karta progresu

PZKite poziom 1

1. Umiejętność prawidłowego przygotowania sprzętu kitesurfingowego do pływania. Znajomość systemu bezpieczeństwa, teorii okna wiatrowego i zasad bezpieczeństwa.

2. Umiejętność sterowania i wykonywania podstawowych ewolucji latawcem treningowym.

3. Umiejętność sterowania latawcem w strefie małej mocy, kontrola mocy latawca.

4. Umiejętność pływania bodydragiem w linii wiatru, body dragiem na halsach, korzystanie z systemu bezpieczeństwa w praktyce

PZKite poziom 2

1. Umiejętność halsowania się do deski, poprawna pozycja przedstartowa, dryfowanie z deską na nogach.

2. Umiejętność wykonania poprawnego startu z deską.

3. Umiejętność pływania w ślizgu i poprawnego zatrzymania.

4. Umiejętność prawidłowego wykonania akcji Self Rescue

PZKite poziom 3

1. Umiejętność poprawnej pracy latawcem podczas pływania

2. Umiejętność utrzymywania wysokości względem wiatru

3. Kontrola prędkości i toru jazdy poprzez poprawne krawędziowanie deską

4. Umiejętność regularnego wykonywania zwrotów podczas pływania

PZKite poziom 4

1. Znajomość KSPD, samodzielne, świadome poruszanie się po akwenie wśród innych kitesurferów

2. Umiejętność przejścia do pozycji Switch i  powrót do Regular.

3. Umiejętność wykonania prostego skoku olie

4. Umiejętność wykonania prostego skoku przez zenit.