Kursy asystentów instruktorów PZKite

Kursy asystentów instruktorów

Kursy asystentów instruktorów odbywają się w dowolnym termie uzgodnionym z licencjonowaną szkołą PZKite.  Chęć uczestnictwa w kursie asystentów należy zgłosić bezpośrednio do organizatora kursu lub szkoły. Kurs Trwa 4 dni.

Kurs asystenta instruktora został opracowany z myślą  o ambitnych młodych ludziach, chcących zacząć swoją karierę szkoleniowca. Jest to pierwszy praktyczny etap przed przystąpieniem do kursu instruktorskiego, zapoznania się z pracą Instruktora kitesurfingu oraz doskonały sposób na zdobycie pracy w sezonie letnim (wakacyjnym).

„5” – korzyści wynikających z tytułu otrzymania licencji
„Asystenta Instruktora PZKite”

 

 1. Otrzymuje uprawnienie do przystąpienia na kurs instruktorski
 2. Możliwość zarobkowania na wakacjach w wybranej szkole kitesurfingu
 3. Możliwość odpracowania poniesionych kosztów kursu w wybranej szkole
 4. Otrzymuje ubezpieczenie OC

WYMAGANIA NA STOPIEŃ ASYSTENTA INSTRUKTORA PZKite:
 • Umiejętności na poziomie trzeciego stopnia PZKite
 • Skończone 16 lat ( dla osób niepełnoletnich wymagana zgoda rodziców)
 • Zaliczyć egzamin oraz praktykę – min. 20 godz.
PROGRAM KURSU ASYSTENTA INSTRUKTORA PZKite ZAWIERA:
 • Teorię rozłożoną na 4 dni.
 • Min. 20 godzin bezpłatnej praktyki w szkole pod okiem instruktora PZKite poziom II.
 • Zatwierdzenie praktyki przez instruktora PZKite poziom II.
EGZAMIN KOŃCOWY NA STOPIEŃ ASYSTENTA INSTRUKTORA PZKite:
 • Egzamin teoretyczny
 • Egzamin praktyczny – pływanie “ostro” na wiatr, skok prosty na obu halsach.
KOSZT KURSU WYNOSI 1000 zł i ZAWIERA:
 • Opłatę członkowską PZKite
 • Opłatę za kurs.
 • Ubezpieczenie
STOPIEŃ ASYSTENTA INSTRUKTORA UPRAWNIA DO:
 • Przygotowania sprzętu do zajęć.
 • Prowadzenia asekuracji na łodzi motorowej nie wymagającej dodatkowych uprawnień.
 • Zarządzania organizacją sprzętu i jego utrzymaniem.
 • Może wspomagać grupy wieloosobowe prowadzone przez innego instruktora posiadającego poziom I lub II PZKite
 • Szkolenie na poziomie PZK1 (tylko po skończeniu 18 lat i akceptacji szkoły)
STOPIEŃ ASYSTENTA DLA OSÓB, KTÓRE UKOŃCZYŁY 18 ROK ŻYCIA JEST WAŻNY ROK, PO KTÓRYM WYMAGA PONOWNEGO ODBYCIA KURSU LUB PRZYSTĄPIENIA DO KURSU INSTRUKTORSKIEGO

PROGRAM KURSU ASYSTENTA INSTRUKTORA PZKite:

 

 1. Wprowadzenie – omówienie ogólnych tematów dot. kitesurfingu i sprawdzenie czy kandydaci spełniają wymagane kryteria przystąpienia do kursu.
 1. Organizacja pracy szkoły kitesurfingu:
 • Poznanie bazy szkoły i akwenu szkoleniowego.
 • Organizacja pracy w szkole
 1. Sprzęt w szkole:
 • Zapoznanie się z dostępnym sprzętem w szkole.
 • Zapoznanie się z systemami bezpieczeństwa ww sprzętu.
 • Trymowanie – omówienie zasad prawidłowego ustawienia sprzętu (latawiec, bar, deska)
 1. Asekuracja akwenu
 • Procedury postępowania przy zabezpieczeniu szkolenia.
 • Zapoznanie się z wyposażeniem ratunkowym szkoły.
 • Znaki i sygnały dźwiękowe – podstawy i zasady stosowania.
 • Nauka sterowania i pływania jednostką ratunkową ( do 10 kW ).
 • Zasady i nauka podejmowania z wody kitesurfera oraz jego sprzętu.
 • Nadzór nad bezpieczeństwem akwenu szkoleniowego, (kontrolowanie aktywności na plaży i wodzie, przewidywanie niebezpiecznych zdarzeń).
 1. Asystowanie:
 • Omówienie zasad współpracy, możliwości i zakresu obowiązków z instruktorem prowadzącym
 • Pomoc w startowaniu i lądowaniu latawców, nauka prawidłowej techniki
 • Demonstracja ustawienia kursanta względem latawca i wiatru
 1. Ramowy program szkolenia
 • Poznanie podstawowego narzędzia dot. zakresu nauczania
 • Stopnie programu szkolenia i ich opis
 1. Meteorologia – podstawy
 • Ocena zagrożenia chmurami burzowymi, nagłą zmianą kierunku wiatru.
 • Postępowanie awaryjne, zabezpieczenie sprzętu na spocie
 • Czytanie prognozy pogody na podstawie meteogramów ICM
 1. Metodyka szkolenia poziom I i II
 1. Zajęcia praktyczne
 • Demonstracja elementów szkolenia przez kandydatów ( systematyka )
 • Lekcja demonstracyjna instruktora prowadzącego na plaży
 • Odwijanie linek, startowanie „na krzyż” i inne metody startu
 • Szkolenie kursantów od zera na poziomie I – pod nadzorem instruktora prowadzącego
 • Pływanie małą jednostką motorową do 10 kW

WAŻNE:

Do kursu asystenta instruktora PZKite można przystąpić w dowolnym terminie – po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z kierownikiem wyszkolenia wybranej szkoły z licencją PZKite.  Lista szkół a aktualną licencją dostępna LISTA SZKÓŁ Z LICENCJĄ PZKite