Licencja dla szkół

„5” najważniejszych korzyści  wynikających z przystąpienia do programu szkoły z licencją PZKite:

 1. Szkoła otrzymuje możliwość zniżki na pakiet ubezpieczeniowy OC i NNW .
  ( Zakres ubezpieczeń dla właścicieli szkół z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej – OC przedsiębiorcy, OC instruktorów, NNW kursanta)
 2. Szkoła PZKite oraz jej instruktorzy otrzymują prawo do wystawiania karty kitebordera – wg zapisu o ogólnych zasadach wydawania Kart Kitebordera. Załącznik „F”
 3. Każda szkoła po otrzymaniu licencji otrzyma wpis na stronie internetowej PZKite, na listą rekomendowanych szkół.
 4. Szkoła PZKite może samodzielnie organizować kursy instruktorskie wg. wytycznych komisji szkolenia. Załącznik „B”
 5. Szkoła PZKite może samodzielnie organizować kursy na pomocników instruktorów wg. wytycznych komisji szkolenia. Załącznik „E”

Ponadto szkoła otrzymuje :

 1. Dostęp on-line do materiałów dydaktycznych w formacie PDF; podręcznik-manual.
 2. Plakat z prawem drogii KSPD, plakat niezbędnik PZKite.
 3. Materiały promocyjne flagi PZKITE, T-shirty – vesty – opcja dedykowanych koszulek.
 4. Pakiet szkoleniowy – dla kursantów koszulki typu Vest ( do zakładania podczas szkoleń) – opcjonalnie.
 5. Materiały wspomagające kartę Kiteboardera – plansza PCV dużego formatu z repliką KB.
 6. Tabliczkę licencjonowanej szkoły PZKite.
 7. Wpis na stronie PZKite dedykowany dla każdej szkoły – oferta w przygotowaniu
 8. Konkurs w rankingu szkół – Nagrody ASTORIN – oferta w przygotowaniu.

Dokumenty i uprawnienia niezbędne do otrzymania szkolnej licencji PZKite: 

1. Szkolna licencja PZKite Poziom 1-szy.

 • Opłacona składka roczna w wysokości 350 ,- pln
 • Minimum jeden instruktor z licencją PZK drugiego stopnia instruktor w
  szkole jedno-osobowej. ( pozostali instruktorzy minimum 1/3 kadry muszą posiadać unifikację PZKite lub licencje instruktora PZKite1)
 • Sternik motorówki z licencją PZ- Motorowodnego w przypadku jednostki pow 10KM ( min. jedna osoba odpowiedzialna za motorówkę)
 • Zgoda lokalnych władz na prowadzenie działalności (w odniesieniu do lokalnych przepisów)
 • Ubezpieczenie – szkolny pakiet przygotowanego przez PZK, lub inne ubezpieczenie OC i NNW

2.  Szkolna licencja PZKite Poziom 2-gi.

 • Opłacona składka roczna w wysokości 350 ,- pln
 • Minimum 3-letni staż działalności z poziomem 1-wszym PZKite
 • Minimum jeden instruktor z licencją PZK drugiego stopnia. ( pozostali instruktorzy minimum 1/2 kadry muszą posiadać unifikację PZKite lub licencje instruktora PZKite poziom 1-wszy)
 • W szkole jednoosobowej instruktor z licencją PZK drugiego stopnia.
 • Sternik motorówki z licencją PZ- Motorowodnego w przypadku jednostki pow 10KM ( min. jedna osoba odpowiedzialna za motorówkę)
 • Zgoda lokalnych władz na prowadzenie działalności (w odniesieniu do lokalnych przepisów)
 • Ubezpieczenie – szkolny pakiet przygotowanego przez PZK, lub inne ubezpieczenie OC i NNW

 3.  Szkolna licencja PZKite dla przystępujących szkół POIK.

 • Zarejestrować się na stronie PZKite w zakładce szkolenia/szkoły z licencjami
 • Złożyć wniosek online i przyjąć zasady obowiązujące dla szkół z licencją PZKite.
 • Opłacić składkę w kwocie 350,- Pln.na konto PZKite (jeżeli wcześniej były opłacone w POIK należy przedstawić potwierdzenie wpłaty)

WAŻNE:

 • Nowe szkoły PZKite, otrzymują licencję poziom 1-szy na warunkach preferencyjnych dlatego powinny jak najszybciej zgłosić komisji szkolenia dopełnienie procedur afiliacyjnych – najpóźniej do 15 czerwca każdego rozpoczętego sezonu.
 • O licencję poziom 2 mogą ubiegać się  szkoły POIK, posiadające licencje POIK I lub I+II minimum 3 lata.
 • Wpisanie na listę aktywnych szkół z licencją PZKite odbędzie się po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu przez komisję szkolenia każdej szkoły. Tym samym jest to równoznaczne z przyznaniem prawa do organizacji kursu instruktorskiego dla szkół, które otrzymają licencję PZKite poziom 2.


Obowiązkowe wyposażenie szkoły z licencją PZKite:

 1. Motorówka, ponton z silnikiem lub skuter z trapem ratunkowym ( trap do skutera obowiązkowy).
 2. Urządzenia komunikacyjne między motorówka i bazą szkoły ( telefon lub walkie-talkie, UKF-ka,).
 3. Kamizelki asekuracyjne z atestem.
 4. Kaski.
 5. Zestaw pierwszej pomocy.
 6. Numery telefonów alarmowych umieszczone w widocznym miejscu.
 7. Sygnalizator dźwiękowy “Trąba sygnałowa”.
 8. Lornetka.
 9. Gwizdek.
 10. Sprzęt szkoleniowy posiadający sprawne systemy bezpieczeństwa.

Obowiązkowe wyposażenie łodzi asekuracyjnej:

 1. Lornetka
 2. Nóż Zestaw narzędzi (młotek, kombinerki, śrubokręty, klucz uniwersalny typu żabka)
 3. Telefon
 4. Kotwica z boją
 5. Linki holownicze 10m
 6. Flary
 7. Woda pitna
 8. Apteczka
 9. Kanister z paliwem
 10. LatarkaIlość kapoków – Dopuszczalna rejestrowa ilość osób + 1

Wewnętrzne procedury dla instruktorów i szkół z licencją PZKite:

Przedstawiamy zalecane procedury dotyczące prawidłowego postępowania instruktorów i właścicieli szkółek jak np. limit wiatrowy,  pierwsza pomoc, warunki meteorologiczne, wypożyczalnia.

 1. Wypożyczanie sprzętu.
 • Osoba chcąca wypożyczyć sprzęt powinna legitymować się umiejętnościami poziomu 3 PZKite, lub okazać aktualną kartę kiteboardera.
 • Obowiązek zweryfikowania umiejętności ( Pamiętamy o zasadzie ograniczonego zaufania względem osób początkujących).
 • W przypadku braku ww. uprawnień należy przeprowadzić doszkolenie tej osoby w ramach kursu uzupełniającego.
 1. Kaski obowiązkowe.
 2. Kamizelki asekuracyjne obowiązkowe.
 3. Wyciąganie z wody kitesurfera (podpływanie motorówką zwijanie sprzętu) wg. manuala.
 4. Postępowanie w przypadku splątania się linek. – wg manuala.
 5. Znajomość prawa drogi KSPD.
 6. Pierwsza pomoc. Instruktor musi mieć aktualny kurs PCK. ( ważny dwa lata).
 7. W szkole musi znajdować się kompletna apteczka.
 8. Akcja ratunkowa na wodzie – postępowanie, komunikacja, sprzęt.- wg procedur.
 9. Odbyte szkolenie SAR ( raz w roku organizowane przez PZKite i SAR.
 10. Każda szkoła musi mieć listę sprzętu wodnego do dyspozycji w przypadku akcji ratunkowych we współpracy z SAR.
 11. Każda szkoła powinna zgłosić swój nr telefonu interwencyjnego. ( nr tel. będzie ogólnodostępny w bazie szkół na stronie internetowej wyłączne dla zalogowanych).
 12. Motorówki muszą mieć wyraźne oznaczenie szkoły.
 13. Znajomość podstawowych zasad meteorologii.- wg manuala.
 14. Postępowanie w przypadku zagrożeń meteorologicznych.
 • W przypadku zmiennej pogody lub prawdopodobieństwa wystąpienia burz, osoba pełniąca dyżur w szkole powinna obserwować sytuacje na wodzie. W razie zagrożenia nagłym szkwałem ( biały szkwał) lub wyładowaniami atmosferycznymi należy użyć ciągłego sygnału dźwiękowego 15 sek. Postępowanie instruktorów – wg manuala.
 • W przypadku pojawienia się prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń wyładowań atmosferycznych zajęcia powinny być natychmiast przerwane a kursanci muszą jak najszybciej zejść z wody.

 Organizacja spotu szkoleniowego przy szkole. Ogólne zasady wg manuala.

 1. Wyznaczenie bezpiecznej strefy startu, lądowania i parkowania latawca.
 2. Zakaz pozostawiania sprzętu w strefie bezpiecznego startu i lądowania (w tym desek)
 3. Tablica informacyjna o organizacji i ogólnych zasadach panujących na spocie oraz przy szkółkach kitea.- opis wg manuala.
 4. Sugerowana maksymalna ilość osób i latawców grupie na jednego instruktora
 • instruktor poziom 1 – 1 latawiec
 • instruktor poziom 2 – 2 latawce
 • instruktor poziom 2 – max 4 latawce + pomocnik instruktora

Czy szkoła może być mobilna bez stałego miejsca – bazy?

 1. Może, ale musi spełniać następujące kryteria:
 • Szkolenie powinno odbywać się w bezpiecznej strefie (def. wg. manual)
 • Nie może szkolić na terenie innych szkół bazowych bez ich zgody oraz akwenach i plażach wyznaczonych dla tych szkółek.
 • Powinna posiadać zgodę jednostek samorządowych na terenie gminy lub innych instytucji , którym podlega akwen szkoleniowy.( jeżeli taka zgoda jest wymagana przez ww. instytucje).
 • Musi posiadać mobilny sprzęt asekuracyjny, lub zapewnioną asekurację – jeżeli szkolenie odbywa się w strefie akwenu w której może zaistnieć niebezpieczeństwo narażenia zdrowia kursanta (motorówka, ponton z silnikiem lub skuter z trapem ratunkowym).
 • W rozumieniu szkoły mobilnej, samodzielny Instruktor może prowadzić szkolenia jeżeli spełnia warunki wymienione w punkcie DOKUMENTY I UPRAWNIENIA NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA SZKOLNEJ LICENCJI PZKite. 

 

POBIERZ PDF