karta progresu

PZKite poziom 1

A. Umiejętność prawidłowego przygotowania sprzętu kitesurfingowego do pływania. Znajomość systemu bezpieczeństwa, teorii okna wiatrowego i zasad bezpieczeństwa.

B. Umiejętność sterowania i wykonywania podstawowych ewolucji latawcem treningowym.

C. Umiejętność sterowania latawcem w strefie małej mocy, kontrola mocy latawca.

D. Umiejętność pływania bodydragiem w linii wiatru, body dragiem na halsach, korzystanie z systemu bezpieczeństwa w praktyce

PZKite poziom 2

A. Umiejętność halsowania się do deski, poprawna pozycja przedstartowa, dryfowanie z deską na nogach.

B. Umiejętność wykonania poprawnego startu z deską.

C. Umiejętność pływania w ślizgu i poprawnego zatrzymania.

D. Umiejętność prawidłowego wykonania akcji Self Rescue

PZKite poziom 3

A. Umiejętność poprawnej pracy latawcem podczas pływania

B. Umiejętność utrzymywania wysokości względem wiatru

C. Kontrola prędkości i toru jazdy poprzez poprawne krawędziowanie deską

D. Umiejętność regularnego wykonywania zwrotów podczas pływania

PZKite poziom 4

A. Znajomość KSPD, samodzielne, świadome poruszanie się po akwenie wśród innych kitesurferów

B. Umiejętność przejścia do pozycji Switch i  powrót do Regular.

C. Umiejętność wykonania prostego skoku olie

D. Umiejętność wykonania prostego skoku przez zenit.