Władze

Prezes zarządu: Igor Czernik

Wiceprezes zarządu: Łukasz Ceran

Wiceprezes zarządu: Maciej Boszko

Wiceprezes zarządu: Tomasz Grzymski

Wiceprezes zarządu: Michał Zieliński

Wiceprezes zarządu: Piotr Kunysz

Członkowie zarządu:

Wądołowski Dariusz

Sekretarz zarządu:

Wojciech Antosiewicz

Komisja rewizyjna:

Jacek Daktera

Mariusz Czapliński

Komisja szkolenia:

Przewodniczący : Igor Czernik

Z-ca przewodniczącego: Przemysław Wójcik

Dorian Krzystanek

Paulina Ziółkowska

Dariusz Ziomek

Dr Piotr Kunysz

Łukasz Koniuszewski

Wojciech Antosiewicz

Katarzyna Pokój

Komisja sportu:

Przewodniczący: Adam Szymański

Łukasz Ceran

Maciej Boszko

Michał Zieliński

Tomasz Janiak